Článek z konference: Wellness, jeho počátky, teorie a současná pojetí ve Spojených státech

V českém a evropském prostředí je wellness silně spjato s lázeňskou tradicí, své počátky však má ve Spojených státech, kde vzniklo v 70. letech jako alternativa k tradičnímu přístupu k lidskému zdraví. Dnes se jedná o celosvětově rozšířené odvětví sahající od individuálního koučinku, přes firemní programy až po již zmiňované lázeňství. Znalost původních přístupů k wellness, stejně jako jejich soudobých alternativ, je nutná pro zdravý rozvoj tohoto odvětví, a to nejen v České republice. V tomto článku proto najdete fulltext příspěvku na konferenci Wellness zdraví a kvalita života z roku 2013, který shrnoval výsledky prvních dvou let mého pátrání po wellness. To byly začátky!

Obligátní otázka na úvod: Co je to wellness? Wellness je dnes hojně používaným výrazem jak profesionály v oblastech péče o zdraví či fitness, tak i širokou veřejností, mnohdy však úplně postrádá hlubší význam. Tento nedostatek obecně platné definice wellness způsobuje zmatek mezi odborníky i mezi klienty. Současně absence jasného vymezení znemožňuje vznik vědeckého poznání v oboru wellness, což může vést k nepochopení celého konceptu a jeho dezinterpretacím. (Corbin & Pangrazi, 2001)

V odborné literatuře bývá slovo wellness používáno ve stejném kontextu jako well-being. Autoři Gord Miller a Leslie T. Foster v článku Critical synthesis of wellness literature (2010), potvrzují, že tyto pojmy bývají používány vzájemně zaměnitelně. Současně se objevují zjednodušená vysvětlení vzniku termínu wellness jako spojení well-being se slovem fitness (např. Poděbradský, 2008), volným překladem tohoto je pak „hýbejte se a buďte v pohodě“. O tomto vzniku slova wellness však původní literatura mlčí a ze své podstaty je tato interpretace velmi redukcionistická a omezuje význam holistického a multidimenzionálního pojmu wellness na pouze dvě domény – fyzickou a psychickou, přičemž modely wellness mívají více, někdy až čtrnáct dimenzí (SRI, 2010).   

Chceme-li pátrat po významu wellness, nestačí nahlédnout jen do historie vzniku tohoto slova (zjistíme, že výkladový slovník Oxford English Dictionary datuje jeho používání již od roku 1654), ale vhodné je zapátrat po původu celého konceptu, který se za slovem wellness skrývá.

Odkud se tedy slovo wellness vzalo, kdo z něj udělal "koncept", proč a jak se dnes používá v koučinku, v pracovním prostředí i v lázeňství? ... To se dočtete v plném znění článku zde [dokument v PDF]. Najdete jej také v angličtině v časopise Acta Salus Vitae nebo ve sborníku z konference Wellness, zdraví a kvalita života společně s dalšími konferenčními příspěvky.

 

Přednášku z konference můžete shlédnout na videu:

Article photo by more helpful hints on brazil dating sites.


Zajímá vás wellness jako profese? Pak sledujte Český wellness institut.

Článek napsala Jana Stará


1 komentáře

 Free Dating Site. Meet New People Online: https://f3gxp.page.link/Tbeh ?h=3045577a17ce9336ec5050b167a4d15a& 

6a6vpkof


Podělte se o svůj názor