Lidé ve wellness byli tématem letošní pražské konference

Již čtvrtým rokem se podílím na organizaci konference Hotelové wellness a spa, která se koná při příležitosti veletrhu For Arch, a která každý rok na jedno místo pozve řádku osobností českého i zahraničního wellness (letos jí byla Chris Andrews z Londýna). Každý rok konference otevře jedno zajímavé téma z našeho oboru a letos byli tématem lidé. Lidé kteří pracují ve wellness provozech, ale stejně tak se téma týkalo lidí v jakékoliv firmě, která vnímá "wellness" svých zaměstnanců jako důležitý faktor úspěchu. O čem jsme se tedy bavili s přednášejícími i hosty? To vám přiblíží článek portálu icot.cz.

Jednání konference otevřela Chris Andrews, zakladatelka a výkonná ředitelka Personal Touch Fitness se sídlem v Londýně, přednáškou nazvanou Firemní wellness programy – Kde jsou klíče k úspěchu? Ten, kdo by snad čekal informace typu „kolikrát týdně mají zaměstnanci chodit do vířivky“, by mohl být zklamán – příspěvek byl spíše o leadershipu. Andrews účastníkům představila rámec zvaný Investor in People, který sama úspěšně uplatňuje ve své vlastní firmě. Řeč tedy byla o potřebnosti plánování, nastavování reálných cílů, sdílení firemních hodnot se zaměstnanci apod. Citovaný program pracuje s technikou Think SMART, o které Andrews rovněž podrobněji hovořila. „Vy jako lídři musíte je pomáhat svým lidem v jejich práci a přefiltrovat jim strategické myšlenky do konkrétních věcí, které se týkají jejich práce,“ apelovala například na přítomné a dodala: „Musíte jim pomoct učit se a růst a tím naplňovat strategii, kterou jste společně vytvořili.“ Za nejdůležitější aspekt označila čas. „Chcete-li být úspěšní, musíte svým lidem věnovat čas. Budou cítit, že pro firmu něco znamenají,“ uvedla Andrews. Svůj výstup uzavřela tezí, že každý leader na sobe musí neustále pracovat, protože jen dobrý leader může pomáhat k růstu dobrým zaměstnancům.

  • Chcete-li být v kontaktu s Chris a dalšími evropskými wellness odborníky, přidejte se k nám na LinkedIn.

 

„Vše je o lidech a s lidmi se musí pracovat od samého počátku,“ uvedla na začátku své přednášky generální ředitelka Aquapalace Resortu Prague Vladana Horáková. Své vystoupení pak z velké většiny věnovala jedné konkrétní profesi a práci s ní. Onou profesí byli saunéři, bez kterých by wellness centrum se saunovým světem nebylo tím, čím je. Účastníci se dozvěděli o specifikách této zaměstnanecké skupiny, která vytváří zajímavou komunitu napříč tuzemskými wellness centry. Mimo jiné zaznělo, že pro saunéry je důležitá zpětná vazba, a to nejen od klientů, ale i od managementu. Svá slova samozřejmě Vladana Horáková ilustrovala konkrétními příklady, jak se saunéry pracuje ona v čestlickém resortu.

V přednášce Jany Staré z Masarykovy univerzity se účastníci přenesli do obecně zatím málo známého světa wellness koučinku. Ten Jana Stará označila za praktickou aplikaci toho, co znamená wellness. „Wellness je pro většinu lidí místo, kam odcházejí, aby jim bylo dobře. Wellness koučink je o tom, jak si tento pocit navodit i v práci či doma, tedy ve svém běžném dni. Wellness totiž není jen místo, ale způsob života, při kterém si člověk uvědomuje a dělá kroky k tomu, aby byl zdravější a spokojenější,“ uvedla Stará. Wellness kouč pak není fyzioterapeut, ale člověk, který druhému pomáhá v sebeřízeném procesu změny chování. Podstatná část přednášky byla o technikách a schématech, s kterými wellness kouči pracují a které pomáhají klientům v dlouhodobém horizontu dosáhnout kýženého stavu. Závěr přednášky patřil představení Českého wellness institutu.

Provozní manažer Aqualandu Moravia Miroslav Zvěřina ve svém příspěvku seznámil účastníky s „desaterem věrného zaměstnance“, které si během svého manažerského působení osvojil. Do uvedeného desatera zařadil mj. týmové fungování, spravedlivé odměňování, mentoring, zapojení zaměstnanců do procesů, překonávání výzev, sdílení hodnot, budování důvěry apod.

Jak vychovávat lidi pro wellness. O tom přednášel Tomáš Mirovský, prorektor pro vnější vztahy a mezinárodní spolupráci big ass latina xxx. Účastníci  konference se od něj poměrně detailně dozvěděli, v jakých studijních programech se u nás vzdělávají budoucí odborníci pro wellness provozy i jaké problémy jsou s takovým vzděláváním spojeny. Mirovský mimo jiné poznamenal, že škola bojuje s tím, že lidé pojem wellness automaticky spojují jen se saunami a vířivkami, zatímco minimálně ve vyšších ročnících studia musí mít vzdělávání přesah do wellness koučinku apod.

Wellbeing kouč a lektorka ve společnosti yummy porn for girls Hana Střelečková účastníky konference seznámila s projektem WAKE UP, jehož je spoluautorkou, a který slouží k péči o well-being zaměstnanců, tedy o to, aby svůj profesní život prožívali šťastně a spokojeně. Účastníci se do tohoto vystoupení zapojili aktivně, totiž sestavením well-beingové mapy, resp. analýzou důležitosti hodnot ovlivňujících celkový well-being a aktuální spokojenosti ve všech těchto oblastech (tělo, mysl, vztahy, smysl a finance). Tím mohli přijít na to, kde mají prostor ke zlepšení a tím k růstu vlastní spojenosti a pocitu štěstí. Podobně to může fungovat i ve firmách, byť na poněkud jiné úrovni – mapují se požadavky a potřeby zaměstnanců a míra jejich naplnění apod. občas se může ukázat, že benefity, které firma nabízí zaměstnancům, ve skutečnosti vůbec necílí na jejich potřeby. „Ptejte se lidí ve firmě, jak se jim daří. Vrátí se vám to,“ lakonicky shrnula celou filozofii Střelečková.

Jak efektivně vybrat profesionála ve wellness designu a kolik vás to bude stát? Tuto otázku vetkla do názvu svého vystoupení Iva Bastlová, návrhářka interiérů a vydavatelka magazínu Interiéry. Vysvětlila, kdo je a kdo není kompetentní k tvorbě wellness designu a proč, napověděla, jak efektivně vybrat designéra a poznat, zda je opravdový profesionál nebo jen zapálený amatér apod. Přemítala i nad otázkou, proč by vůbec měl interiér wellness provozu navrhovat designér a jaké jsou aktuálně finanční podmínky, za kterých tito profesionálové poskytují své služby.

Konferenci zakončila panelová diskuze, do které se vedle zmiňovaných řečníků zapojila také wellness manažerka libereckého Centra Babylon Martina Hemmerová. A průběhem celé konference účastníky provedl Tomáš Drápal, ředitel Hotelu Vista v Resortu Dolní Morava a zástupce České asociace saunérů.

Článek a fotografie byly zveřejněny na portálu Icot.cz, Odborném portálu pro cestovní ruch: https://www.icot.cz/personal-wellness-spa-tematem-konference/.

Článek napsala Jana Stará


1 komentáře

 Marklat 

Side Effects Of Amoxicillin Clavulin http://viacialisns.com/#49 - cheap cialis online Levitra Generique Forum Buy Cialis Buy Levothyroxine Online


Podělte se o svůj názor